Wydarzenia

W ostatnim w tym roku numerze „Lubelskiego Głosu Lasu” podsumowujemy udział leśników z lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż 17 gatunków drewna wielkowymiarowego, 37 gatunków sadzonek drzew i krzewów. W okresie przedświątecznym można nabyć również choinki.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Sarnaki nie prowadzi Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ)

Zagrożenie pożarowe

Fascynuje bogactwem form życia, zachwyca pięknem krajobrazu, jest dobrem całego narodu. Pożary lasów uświadamiają nam, jak kruchym jest organizmem.

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2017r. (wg. stanu na 31.12.2017r.)

Ogłoszenia

Nadleśnictwo Sarnaki informuje, że organizuje w dniu 18.10.2018 o godzinie 10:00 sprzedaż komputerów, osprzętu komputerowego oraz rejestratorów zgodnie z załączoną specyfikacją – przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej.

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Nadleśnictwo Sarnaki przedstawia poniżej obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO: